Michal Bělka

vás vítá u zadání projektu na informatiku.

Pro pokračování sjeďte níže nebo si vyberte odkaz z nabídky.

Zadání

V rámci výuky HTML a CSS jsme zatím podle instrukcí formátovali připravené stránky a experimentovali s předpřipraveným externím stylopisem. Pololetí ale završíme výrazně tvořivější prací: cílem bude sice jednoduchý, ale naprosto VÁŠ autorský web.

Vytvoříte působivý internetový one-pager: jednostránkovou prezentaci, která kompaktně (ale přitom komplexně) a jednoduše (ale přitom poutavě) představí jedno z těchto témat:

Je na vás, jestli budete web tvořit s tím, že ho posléze skutečně zveřejníte, nebo bude sloužit jen pro školní účely. K tvorbě byste ale měli přistupovat „vážně“ – tvoříte skutečný web o daném tématu. Najděte si tedy takové téma, se kterým se skutečně budete chtít pochlubit, ať to není jen ztráta času a školní povinnost, ale smysluplně vynaložená práce.

Důraz bude kladen na původní tvorbu (z hlediska vzhledu webu, ale i obsahu) – dejte si na své práci záležet, v maximální možné míře používejte vlastní texty, fotky a podobně. Nekraďte cizí obsah z internetu, a když už budete něco chtít použít, ověřte si, zda a za jakých podmínek to můžete udělat:

Termín publikace finálního webu na itkid.cz je 2. ledna 2023.

Celkem dostanete dvě známky – jednu za projekt (0–24 bodů) a jednu zkoušecí (0–10) za jeho ústní obhajobu – dokážete mi, jestli jednotlivým částem vašeho kódu rozumíte a tedy mohu věřit, že jde o vaši práci.

Kritéria

Základní parametry

Stránka bude mít aspoň čtyři hlavní sekce, na které povedou odkazy pomocí vytvořených (a funkčních) kotev.2 body
Stránka bude strukturovaná pomocí standardů HTML5 (minimálně čtyři různé logické celky).2 body
Stránka bude vkusně a originálně designovaná externím CSS stylopisem.2 body
Stránka bude mít správně nastavené kódování, české znaky budou funkční (pokud je web v angličtině, vmáčkněte někam aspoň jednu českou větičku).2 body
Stránka bude mít interaktivní (přinejmenším změny barev) tlačítkové menu vytvořené ze seznamu (horizontální či vertikální).2 body
Veškeré prezentované soubory budou nahrané na serveru itkid.cz a odkazované lokálně (relativní zápis adresy).1 bod
Na serveru bude pořádek – stránka index.html bude v kořenovém adresáři, obrázky a soubory potřebné pro design budou uloženy v podadresářích.1 bod

Povinný obsah

Na stránce bude několik odstavců textu, který nebude psán černým písmem Times New Roman velikosti 12.2 body
Stránka bude využívat aspoň tři úrovně standardizovaných a vhodně formátovaných nadpisů (h1, h2, h3).2 body
Objeví se alespoň tři obrázky k tématu.2 body
Bude použit aspoň jeden číslovaný či nečíslovaný seznam (nepočítá se ten v navigaci).2 body
Stránka bude obsahovat několik externích odkazů otvíraných v nové záložce.2 body
Ze stránky povede interní odkaz na nějaký (bezpečný) soubor ke stažení.2 body
Kdo si s webem vyhraje a přidá něco, co oficiálně podle ŠVP zatím neumí (a bude mi umět vysvětlit, jak to vyrobil), může dostat předem nespecifikovaný počet bonusových bodů.

Sankce

Opožděné odevzdání práce1 bod / den
Stránka bude využívat aspoň tři úrovně standardizovaných a vhodně formátovaných nadpisů (h1, h2, h3).2 body
Zpoždění delší než týden.0 bodů – neklasifikace z informatiky
Chyby narušující funkčnost webu2 body / chyba
Drobné chyby0,5 bodu / chyba (srážka se zaokrouhlí dolů)
Drobné plagiátorství5 bodů
Výrazné plagiátorství12 bodů
Využití písma Comic Sans MS3 body a vytahání za uši
Vyučující může ve výjimečném a odůvodněném případě sankci prominout či snížit, zejména pokud jde o zpoždění (rozhodně neplatí pro třetí bod). Případné problémy je třeba řešit aktivně a včas!

Příklady

  1. Příkladem správně udělaného webu je stránka, na kterou se právě díváte. Můžete si stáhnout a prozkoumat její zdrojové soubory.
  2. Nebojte se využít její zdrojový kód nebo externí stylopis a zkopírovat si z nich nějaké pasáže, které chcete využít nebo pozměnit.
  3. Vaše zásahy do struktury a designu by ale měly být tak výrazné, aby nemohlo dojít k obvinění z plagiátorství (s tímto už máme jisté zkušenosti :)).
  4. Vynikající psí kusy dělal na své itkidí doméně Ríša ze 7.O, možná vás některé jeho triky inspirují.

Odkazy

Zde jsou odkazy na stránky, články a příručky, kde mám dojem, že by vám mohly výrazně pomoci. Jejich studium není povinné, ale možná některým z vás sedne i lépe než můj výklad ve škole, protože HTML se zkrátka lépe učí přímo v akci, když se v klidu a tvůrčím zápalu o něco pokoušíte, snažíte se napravit vlastní chyby a objevujete inspiraci na jiných pěkných webech.

Nástroje pro ulehčení práce

Návody na konkrétní vylepšení webu (W3schools)

Výukové seriály a referenční příručky

Kdykoli v době realizace projektu je možné se mnou cokoli konzultovat, webařinu mám velmi rád a můžeme se domluvit na setkání i mimo naše (trochu hektické) hodiny.

Preferuji postup, kdy mi předem napíšete, v čem je problém (a pošlete odkaz na itkid, kde máte pověšené stránky), já promyslím řešení a pak vám buď rovnou napíšu odpověď, nebo se potkáme (zde bych rozhodnutí nechal asi na mne – bude záležet především na složitosti problému a mé (ne)schopnosti vysvětlit vám jeho podstatu na dálku.

Držím vám palce a těším se na famózní weby!

Zdroje: 1, 2, 3.